Niepoprawna pisownia

gehena

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gehenna

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie zostało zapożyczone z języka łacińskiego, w którym termin ten oznaczał czyjąś drogę krzyżową, a także długotrwałe ogromne cierpienia psychiczne lub fizyczne. Zgodnie z zasadą, nakazującą zgodną z zapisem oryginalnym pisownię wyrazów obcego pochodzenia, rzeczownik ten zawsze zapisujemy przez podwójne n.
Omawiany wyraz to inaczej: wyjątkowo ciężkie przejścia, męki, cierpienie, ale także straszliwe wydarzenia. Dawniej sformułowaniem tym określano również piekło.

Przykłady poprawnej pisowni

Po wieloletniej gehennie w więzieniu, wreszcie został oczyszczony z zarzutów.
W gettach w całej Polsce ludność żydowska przeżywała prawdziwą gehennę.
Moja prababcia nieraz wraca wspomnieniami do gehenny, jaką była dla niej druga wojna światowa.


Niepoprawna pisownia

gechenna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gechena

Niepoprawna pisownia