Niepoprawna pisownia

stup

Niepoprawna pisownia, wyjątek: taka pisownia może być poprawna w specyficznym kontekście – jako forma słowa stupa, oznaczającego budowlę sakralną, najczęściej buddyjską.


Poprawna pisownia

stóp

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz stóp to odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik stopa. Stopą z kolei nazywamy część ciała, który tworzy dolny koniec nogi, ograniczoną kostką oraz piętą. Jest to również jednostka długości, używana w niektórych krajach, najmniejsza jednostka miary wierszowej, element zestawu perkusyjnego, a także określenie poziomu, jakości czegoś oraz podstawy jakiejś rzeczy.
Jedyną poprawną formą omawianego wyrazu jest ta zapisana przez ó. W języku polskim obowiązuje reguła, nakazująca zapis ó w sytuacji, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym samogłoska ta wymienia się na o, e bądź a. W tym przypadku zachodzi wymiana stópstopa.

Przykłady poprawnej pisowni

W tej chwili znajdujemy się na wysokości około ośmiu tysięcy stóp.
Patrząc na nią, łatwo zauważysz, że jedną ze stóp stawia krzywo.
Brzydzę się ludzkich stóp – nienawidzę ich dotykać, a nawet na nie patrzeć.