Każdy z tych zapisów jest poprawny, jednak należy przy tym pamiętać, iż słowa status i statut nie można używać zamiennie. Mają one inne znaczenia, dlatego zapis należy dopasować do kontekstu całej wypowiedzi. Sprawdź definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie każdego z nich.

Poprawna pisownia

status

Poprawna pisownia, znaczenie: status to pozycja społeczna danej osoby, firmy lub instytucji, czasem także organów władzy. Wynika z posiadanego majątku, prestiżu, ale także działań. Jest to także stan prawny albo znaczenie czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Status społeczny jest niezwykle ważny dla kogoś, kto chciałby obracać się w dobrych kręgach.
Jej status społeczny uległ znacznemu pogorszeniu, kiedy straciła pracę w korporacji.
Młody fircyk chciał poprawić swój status, żeniąc się z bogatą arystokratką, ale jej rodzice się nie zgodzili.


Poprawna pisownia

statut

Poprawna pisownia, znaczenie: statut to z kolei zbiór przepisów, który reguluje sposób działania, strukturę i zadania jakiegoś podmiotu, na przykład instytucji.

Przykłady poprawnej pisowni

Zmodernizowany statut naszej szkoły jasno opisuje, jak będzie wyglądała jej struktura.
Statuty Kazimierza Wielkiego to jedne z najstarszych znanych z pisma praw w Polsce.
Ostatni statut królewski objął swym władaniem dwanaście nowopowstałych manufaktur.