Niepoprawna pisownia

poczym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po czym

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot ten każdorazowo należy zapisywać osobno. Uzasadnia to obowiązująca w języku polskim reguła, która nakazuje rozłączny zapis większości wyrażeń przyimkowych, a do nich właśnie zalicza się określenie po czym. W jego skład wchodzi przyimek po oraz odmieniony w miejscowniku zaimek co.
W zdaniach wyrażenie to pełni funkcję frazy spójnikowej, czyli połączenia dwóch lub większej ilości elementów, niebędących spójnikami, ale po zestawieniu ze sobą spełniających ich rolę. Zadaniem tej frazy spójnikowej jest wprowadzenie zdania podrzędnego. Po czym to inaczej: później, w konsekwencji, następnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Absolwenci jeden po drugim odbierali dyplomy ukończenia uczelni, po czym wracali na swoje miejsca.
Zatrzymał się, wysiadł z samochodu, po czym na własne oczy przekonał się, że jego opona pękła.
Wchodząc po schodach, przystanął, po czym opróżnił skrzynkę pocztową z korespondencji.