Niepoprawna pisownia

zgóbi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zgubi

Poprawna pisownia