Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie. Na ogół można je stosować wymiennie, ale wyjątkiem jest tutaj początek zdania – zapoznaj się z definicjami i przykładami poniżej.

Poprawna pisownia

mnie

Poprawna pisownia, na początku zdania używa się tylko tej formy.

Przykłady poprawnej pisowni

Mnie to daj.


Poprawna pisownia

mi

Poprawna pisownia, tej formy można użyć na początku zdania składowego, po spójniku, jeśli pada na niego akcent.

Przykłady poprawnej pisowni

Robię tak, jak mi się podoba.