Niepoprawna pisownia

skucony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skłócony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skłucony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skócony

Niepoprawna pisownia