Niepoprawna pisownia

tą rzecz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tę rzecz

Poprawna pisownia