Poprawna pisownia

zginąłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zginęłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zginołeś

Niepoprawna pisownia