Oba poniższe sformułowania występują w słowniku języka polskiego, jednakże ich znaczenia są zupełnie inne. Abu uniknąć popełnienia błędu, należy dowiedzieć się, co oznaczają i w jakich sytuacjach należy ich używać. Co szczególnie warte podkreślenia obu wyrażeń nie można stosować zamiennie! Zapoznaj się z definicjami, a także przykładami użycia w zdaniu, a w razie problemów ze zrozumieniem pamiętaj, że nasza redakcja błyskawicznie odpowiada na pytania użytkowników zadawane w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

wersie

Poprawna pisownia, znaczenie: wersie z kolei to postać rzeczownika wers, odmieniona w miejscowniku oraz wołaczu liczby pojedynczej. Wers to podstawowa jednostka wersyfikacyjna, najczęściej złożona z jednej linijki wiersza lub tekstu.

Przykłady poprawnej pisowni

Zwróćcie, proszę, uwagę na ból po stracie żony, który ujawnia autor w drugim i trzecim wersie pierwszej zwrotki tego utworu.
To doskonały poeta – w jednym wersie potrafił ująć emocje, których inni nie potrafili zawrzeć w całym utworze.
W wersie tym wyraźnie widzimy, że poeta pragnął powrócić do ojczyzny i głęboko za nią tęsknił.


Poprawna pisownia

wersje

Poprawna pisownia, znaczenie: wersje to odmieniony w mianowniku, bierniku oraz wołaczu liczby mnogiej rzeczownik wersja. Za jego pomocą określamy jeden ze sposobów przedstawienia, wykonania lub też powiedzenia czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Wasze wersje zdarzeń są zaskakująco mało spójne.
Od dziś dostępne są nowe wersje kolorystyczne najnowszego modelu telefonu tej znanej marki.
Na tę chwilę w salonie posiadamy wyłącznie hybrydowe wersje tego modelu samochodu.