Poprawna pisownia

chusta

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie chusta dotyczy materiału i może być używane w kilku znaczeniach:
1. oznacza dużą chustkę
2. nazywa się tak rodzaj kobiecego nakrycia głowy
3. stanowi fragment harcerskiego umundurowania
4. nazywamy tak ozdobny fragment tkaniny, który noszony jest przez żołnierzy odchodzących do rezerwy.
5. chusta to specjalny pas materiału, w którym kobiety noszą małe dzieci
6. w medycynie i ratownictwie medycznym występuje jako chusta trójkątna, służąca do unieruchomienia złamanej ręki
Chusta powinna być zapisywana przez ch. Wynika to z faktu, że jest to wyraz rodzimy, a według polskich zasad ortograficznych, wyrazy rodzimego pochodzenia zapisujemy przez ch, jeśli wynika tak z ich tradycji. Potwierdza to Aleksander Brueckner, autor Słownika etymologicznego języka polskiego, pisząc, że chusta nie występuje w żadnym innym języku.

Przykłady poprawnej pisowni

Wziął chustę trójkątną i odpowiednio związał, a następnie założył jej na szyję i kazał wsunąć w nią złamaną rękę.
Kiedy wieszałam pranie, wiatr porwał moją białą chustę i musiałam szukać jej na podwórku.
Babciu, pies zabrał twoją ulubioną chustę i zanim zdążyłem mu ją wyjąć z pyska, zrobił w niej kilka dziur.


Niepoprawna pisownia

husta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hósta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chósta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chuzta

Niepoprawna pisownia