Poprawna pisownia

nietakt

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nietakt należy zawsze zapisywać łącznie. Wynika to z zasady, która mówi, iż rzeczowniki z partykułą nie zapisujemy łącznie.
Nietakt to postępowanie, które jest niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami. Może odnosić się do zachowania nieeleganckiego, wścibskiego lub z innych powodów nieodpowiedniego w danej sytuacji.

Przykłady poprawnej pisowni

Popełniłeś wielki nietakt, mówiąc tej kobiecie, że jej syn jest brzydki i gruby. Musisz ją przeprosić.
Ten nietakt wszyscy będą długo pamiętać, ale o ile nie popełnisz kolejnych, na pewno ci kiedyś wybaczą.
Każdy nietakt pociąga za sobą pewne konsekwencje, dlatego musisz uważać na swoje słowa.


Niepoprawna pisownia

nie takt

Niepoprawna pisownia