Niepoprawna pisownia

naj lepszego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najlepszego

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo najlepszego wywodzi się od przymiotnika dobry. Występuje w stopniu najwyższym tego przymiotnika. Odnosi się do cechy, która jest na najwyższym stopniu pod względem cech pozytywnych. Zazwyczaj pojawia się w życzeniach wszystkiego najlepszego.
Najlepszego zapisujemy razem, co wynika z zasady pisowni przymiotników w stopniu najwyższym. Mówi ona, że wszystkie powinny łączyć się z przedrostkiem naj-, wskazującym ich stopień.

Przykłady poprawnej pisowni

Tego ostatniego, najlepszego dnia ich pobytu w Warszawie na pewno nie zamierzał szybko zapominać.
Z okazji Bożego Narodzenia życzymy wam wszystkiego najlepszego i ciepłej, rodzinnej atmosfery.
Możesz sobie życzyć od losu wszystkiego najlepszego, ale on i tak zgotuje ci niespodzianki.