Poprawna pisownia

długi

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik długi odnosi się do rzeczy, które mają znaczny podłużny wymiar. Oznacza on również, że coś ciągnie się na dużą odległość. Używa się go w kontekście wymiaru liniowego, który zawarty jest pomiędzy dwoma punktami. Długi oznacza również, że coś trwa przez znaczny czas. Wyraz ten używany jest żartobliwie jako przezwisko dla wysokiego człowieka.
Słowo długi zapisujemy przez literę u. Pisownię tę można wytłumaczyć dzięki zasadzie ortograficznej, która mówi, że literę u wykorzystujemy, jeśli nie ma uzasadnienia do zapisywania danego wyrazu przez o z kreską. Słowo to występuje także w innych językach słowiańskich, na przykład w języku czeskim: dlouhý. Wskazuje to na jego typowe, słowiańskie pochodzenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Minął bardzo długi czas, odkąd Marcelina wyprowadziła się za granicę, dlatego po powrocie była zdziwiona, jak zmieniło się jej stare osiedle.
Ten film był strasznie długi, prawda? Nic dziwnego, że podczas jego emisji robili tyle przerw.
Popatrz na tego faceta, jest taki długi, że gdy wsiada do metra, to musi się bardzo schylać.


Niepoprawna pisownia

dłógi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dugi

Niepoprawna pisownia