Poprawna pisownia

hen

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą zapisu omawianego wyrazu jest pisownia przez h. Hen to przysłówek miejsca, który w języku polskim oznacza: bardzo daleko. Warto wspomnieć, że przysłówek ten nie stopniuje się. Wyraz ten przywędrował do nas z języka czeskiego (a nie z niemieckiego, jak mogą sugerować niektóre źródła). W Czechach sformułowania hyn używa się jako wykrzyknika, również używanego w kontekście dużej odległości. W myśl zasady językowej, mówiącej, że wyrazy obcego pochodzenia zapisujemy zgodnie z pisownią oryginalną, wskazany jest tu zapis przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Na tego roczne wakacje mam ochotę wyjechać gdzieś hen, hen daleko.
Myśli i wspomnienia związane z moją pierwszą miłością zostawiłem gdzieś hen za sobą.
Obiecali sobie, że w podróż poślubną wybiorą się hen, daleko.


Niepoprawna pisownia

chen

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako forma słowa chna (inaczej henna), w praktyce taka forma jest w zasadzie niespotykana w języku polskim.