Niepoprawna pisownia

żetelnych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzetelnych

Poprawna pisownia