Niepoprawna pisownia

przczoła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pszczoła

Poprawna pisownia, znaczenie: pszczoła jest owadem żółto-brązowym z grupy żądłówek. Żywi się pyłkiem i nektarem z kwiatów. Pszczoły żerują na kwiatach, jednocześnie je zapylają. Najbardziej popularny gatunek to pszczoła miodna. Pszczoły są hodowane w ulach, ze względu na produkcję miodu i wosku. Pszczoły mogą żyć zarówno samotnie, jak i w społeczeństwie składającym się z trutni, robotnic i królowej matki.
Etymologia słowa pszczoła to staropolska pczoła. W późniejszym czasie po literze p dodano literę sz, jako rozszerzenie artykulacyjne. Historycznie w słowie pszczoła nigdy nie pojawiła się litera r. Pisownia przez sz jest wyjątkiem od zasady ortograficznej, że po spółgłoskach piszemy rz.
Pszczoła jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. Wyrazy pokrewne: pszczelarstwo, pszczeli.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy biegałam po łące pszczoła usiadła mi na ramieniu.
Pszczoła może użądlić tylko we własnej obronie, gdy czuje zagrożenie, ponieważ takie użądlenie jest równoznaczne z jej śmiercią.
Pszczoła od osy różni się przede wszystkim budową ciała, która w przypadku pszczoły jest bardziej krępa, z gęstszym owłosieniem.


Niepoprawna pisownia

pszyczoła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżczoła

Niepoprawna pisownia