Obie formy: niesprawny, a także nie sprawny, są prawidłowe. Należy jednak wziąć pod uwagę kontekst w jakim zostały użyte.

Poprawna pisownia

niesprawny

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną pisownię słowa niesprawny wyjaśnia reguła, która mówi, że partykułę nie znajdującą się przed przymiotnikiem, który jest w stopniu równym, zapisujemy łącznie.
Niesprawny odnosi się na przykład do urządzenia, które uległo uszkodzeniu i nie działa zupełnie albo częściowo, bądź może oznaczać, że zostało użyte w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Określenie może także odnosić się do zwierzęcia lub człowieka, który jest niepełnosprawny. Wyrazu tego można też użyć w odniesieniu do wadliwie działającej instytucji.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam niesprawny telefon, dlatego chciałbym, abyś w razie czego pisała do mnie mail, albo skontaktowała się za pomocą komunikatora.
Niestety, po ostatnim meczu siatkówki nabawiłem się kontuzji palca i jest on teraz niesprawny, nie wiem, kiedy dojdę do zdrowia.
Stałem chyba dwie godziny w kolejce do tego urzędu, a potem odsyłali mnie od pokoju do pokoju, mają strasznie niesprawny system obsługi.


Poprawna pisownia

nie sprawny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenia nie sprawny, zapisanego oddzielnie, używamy wówczas, kiedy chcemy zaprezentować zaprzeczenie i podkreślić kontrast, pomiędzy dwoma określeniami. Zgodnie z zasadami języka polskiego w takim kontekście musi być zapisywane rozłącznie, gdyż występuje w formie czasownika, a partykuła nie jest pisana oddzielnie od czasowników w języku polskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Twój pies jest nie sprawny, ale wręcz bardzo dobrze wyćwiczony, musiałeś z nim chodzić na zajęcia z dog agility.
Nie sprawny, ale zdumiewająco dobrze działający jest ten komputer, jak na datę jego produkcji.
Jak widzę, twój brak jest nie sprawny, ale wręcz w idealnym stanie jak na taki wypadek samochodowy.