Słowa nieprawda oraz nie prawda mogą być poprawne w zależności od kontekstu. Dlatego należy je wykorzystywać zgodnie ze znaczeniem.

Poprawna pisownia

nieprawda

Poprawna pisownia, znaczenie: nieprawda to zaprzeczenie prawdy, wypowiedź mówiąca, iż coś nią nie jest. Określenie to oznacza pewien stan. W jego przypadku obowiązuje zasada pisowni łącznej ze względu na połączenie partykuły nie z rzeczownikiem prawda. Tego typu połączenia zawsze w polszczyźnie występują łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieprawda! Nie mogłaś być wczoraj u Matyldy, ponieważ ja tam byłem. Lepiej przyznaj się, dokąd poszłaś.
To nieprawda, że mam zagrożenie tylko z matematyki, ale proszę, nie mów mojej mamie, jak jest.
Wiedział, że to była nieprawda, ale nie chciał jej na razie przerywać tego, co mu opowiadała.


Poprawna pisownia

nie prawda

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie prawda jest używane wyjątkowo, kiedy chcemy podkreślić różnicę występującą pomiędzy dwiema sytuacjami. Oznacza, że dana sytuacja nie jest prawdziwa i kontrastuje ją z inną. W tym przypadku wymagane jest uzupełnienie wypowiedzi kolejnymi informacjami.

Przykłady poprawnej pisowni

To nie prawda, tylko wierutne kłamstwo! Ona nie mogła tego ukraść, jest porządną dziewczyną.
Twoje słowa to nie prawda, tylko zwykłe oszustwo. Przyznaj się w końcu do tego, co się wczoraj wydarzyło.
Dobrze wiesz, że to nie prawda, a kompletne łgarstwo. Zmuś go do tego, aby wreszcie się przyznał.


Niepoprawna pisownia

nieprafda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prafda

Niepoprawna pisownia