Poprawna pisownia

co nieco

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie używane najczęściej w mowie potocznej. Oznacza trochę czegoś, niewielką ilość czegoś.
Sformułowanie to zaliczamy do wyrażeń zaimkowych. Są to połączenia zaimka (w tym przypadku jest to wyraz co) i następującej po nim innej części mowy. W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że w takich wyrażeniach zaimek powinien być zawsze pisany oddzielnie od jego dalszej części (wyjątkiem są jedynie zrosty), a zatem poprawną formą będzie tutaj: co nieco.
Należy również zapamiętać, że wszelkiego rodzaju próby rozdzielania wyrazu nieco na nie i co jest błędem. Jest to w zależności od kontekstu zdania przysłówek lub zaimek liczebny i nieuzasadnione byłoby dzielenie go na człony.

Przykłady poprawnej pisowni

Oczywiście, że pójdę z Tobą na rolki, pozwól mi tylko co nieco odpocząć.
To był bardzo męczący dzień. Mam ochotę usiąść pod kocem i przegryźć małe co nieco.
Jak dobrze, że jesteś! Usiądź, muszę Ci co nieco opowiedzieć o tym weekendzie.


Niepoprawna pisownia

conieco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co nie co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

conie co

Niepoprawna pisownia