Poprawna pisownia

żaden

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo żaden należy zapisywać przez ż. Jest ono zaimkiem, który pojawił się w polszczyźnie najpewniej w XV wieku. Jego pisownia uwarunkowana jest historycznie.
Żaden oznacza brak jakiejkolwiek osoby lub przedmiotu, pasujących do danego opisu czy sytuacji. Może odnosić się także do minimalnej wartości, nieznaczących cech.

Przykłady poprawnej pisowni

Żaden z niego bohater, on tylko się trochę popisuje przed swoimi kolegami, więc to zwykły pozer.
Żaden z nich nie był gotowy do podjęcia się tego zadania, dlatego musieli poszukać specjalisty.
Wydaje mi się, że żaden człowiek nie chciałby znaleźć się w tak trudnej sytuacji, jak ten bohater.


Niepoprawna pisownia

rzaden

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żaten

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szaden

Niepoprawna pisownia