W zależności od pisowni, poniższe formy diametralnie zmieniają swoje znaczenie, dlatego należy zapamiętać zasady ich zapisywania. Pamiętaj, że wymienne stosowanie obu wyrażeń będzie błędem – aby go nie popełnić poznaj definicje każdego z nich i zapoznaj się z przykładami użycia w zdaniu. W razie wątpliwości w sekcji komentarzy możesz pozostawić swoje pytanie do naszej redakcji.

Poprawna pisownia

nie rób

Poprawna pisownia, znaczenie: nie rób z kolei to konstrukcja łącząca partykułę nie z odmienionym w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym, czasownikiem robić. Jego znaczenie to: zajmować się czymś, wykonywać jakąś czynność, wywoływać jakiś stan, tworzyć coś, produkować, przyrządzać, przygotowywać, postępować lub zachowywać się w określony sposób. W języku polskim obowiązuje reguła, nakazująca rozłączny zapis partykuły nie z osobowymi formami czasowników, stąd konstrukcja ta powinna zawsze być zapisywana oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie rób tego – sama na tym nie skorzystasz, a tylko ją skrzywdzisz.
Nie rób mi herbaty, kochana, i tak muszę zaraz iść.
Proszę Cię, nie zostawiaj mnie, nie rób mi tego.


Poprawna pisownia

nierób

Poprawna pisownia, znaczenie: nierób to rzeczownik, będący pogardliwym określeniem człowieka, który unika pracy. Inaczej: leń, warchoł. Wyraz ten zawsze zapisujemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Żałuję, że go zatrudniłem, to prawdziwy nierób.
Mój brat to nierób – ciągle prosi rodziców o pieniądze i nie myśli o podjęciu jakiejś pracy.
Masz przed sobą kilka miesięcy wakacji i nie planujesz podjąć żadnej pracy? Ale z Ciebie nierób.