Choć oba poniższe sformułowania mogą sprawiać wrażenie bardzo podobnych, to są innymi częściami mowy, a różnice w ich znaczeniu są ogromne. Dlatego każdorazowa próba ich zamiennego stosowania w zdaniu będzie uznana za błąd językowy. Aby go uniknąć poznaj znaczenie każdej z tych form, w czym pomocne będą przygotowane przez nas definicje i przykłady. W razie dalszych wątpliwości zachęcamy do pozostawienia komentarza – nasza redakcja stara się odpowiadać na wszystkie pytania czytelników.

Poprawna pisownia

dobrom

Poprawna pisownia, znaczenie: dobrom to odmieniona w celowniku liczby mnogiej (będącej jedyną liczbą tego wyrazu) forma rzeczownika dobra. W ten sposób określa się ogół środków, które mogą być wykorzystane do zaspokojenia potrzeb ludzkich – zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni. Niekiedy terminem tym określa się również duży majątek, w szczególności ziemski.

Przykłady poprawnej pisowni

Było to już kolejne w historii naszego kraju aresztowanie za przestępstwo przeciwko dobrom o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.
Nie tylko dzik, który nie jest pod prawną ochroną, szkodzi rolniczym dobrom gospodarzy.
Czasem mam wrażenie, że żyjemy w świecie, który nieustannie podąża ku dobrom materialnym.


Poprawna pisownia

dobrą

Poprawna pisownia, znaczenie: dobrą z kolei to przymiotnik dobra, odmieniony w bierniku oraz narzędniku. W języku polskim ma on wiele znaczeń. Używając go, mamy na myśli, że ktoś jest miły, grzeczny, usłużny czy też szlachetny. Określając w ten sposób nastrój, przekazujemy informację, że jest on radosny, z kolei dobra potrawa to potrawa smaczna. Zjawiska i przedmioty uznawane za dobre są odpowiednie, ciekawe, udane czy też pomyślne.

Przykłady poprawnej pisowni

Przeczytałam ostatnio dobrą książkę, muszę Ci o niej opowiedzieć.
Muszę podziękować jej za dobrą radę.
Jest naprawdę dobrą pracownicą, ani przez chwilę nie żałowałam, że ją zatrudniłam.