Niepoprawna pisownia

Grzegosz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Grzegorz

Poprawna pisownia, znaczenie: omawiany wyraz to imię męskie. Należy zawsze zapisywać je przez rz – zarówno po spółgłosce g (co motywuje obowiązująca w polszczyźnie zasada, mówiąca, że dwuznak ten piszemy po spółgłoskach: p, b, d, t, k, g, w, j, ch), jak i na końcu wyrazu. Błędy w pisowni wynikają najczęściej z niepotrzebnego sugerowania się wymową tego wyrazu, gdzie niejednokrotnie wyraźnie na końcu słyszany jest dwuznak sz.

Przykłady poprawnej pisowni

Mamo, tato, to jest Grzegorz, mój narzeczony.
Nasz nowy pracownik nazywa się Grzegorz i ma trzydzieści dwa lata.
Skądś znam tego chłopaka, wydaje mi się, że ma na imię Krzysztof albo Grzegorz.


Niepoprawna pisownia

Grzegoż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gżegorz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gszegorz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gżegoż

Niepoprawna pisownia