Niepoprawna pisownia

Grzegosz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Grzegorz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Grzegoż

Niepoprawna pisownia