Niepoprawna pisownia

tchurz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tchórz

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy rzeczownik należy zawsze zapisywać przez ch, ó oraz rz. Pisownię ch należy zapamiętać – warto skojarzyć, że w języku polskim bardzo rzadko po spółgłosce pojawia się h. Rz znajdujące się na końcu wyrazu uzasadnia reguła, nakazująca zapis tego dwuznaku na końcu wyrazów. Z kolei ó piszemy ze względu na etymologię tego słowa. Już w języku starosłowiańskim występował rzeczownik tórz, który do tej pory używany jest na przykład w gwarze kaszubskiej, po ewolucji do określenia tkórz.
Tchórzem we współczesnej polszczyźnie nazywamy ssaka, który zamieszkuje praktycznie całą Europę. Określenia tego można również użyć w stosunku do osoby bardzo bojaźliwej, łatwo poddającej się uczuciu lęku.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój młodszy brat to tchórz – wszystkiego się boi.
Tchórz ze względu na nieduże rozmiary ciała poluje głównie na drobne owady, jaszczurki, płazy, gryzonie, a także ryby.
Przestań zachowywać się jak tchórz! Podejdź do niej i przeproś ją jak mężczyzna.


Niepoprawna pisownia

thórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tchóż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tchósz

Niepoprawna pisownia