Poprawna pisownia

mrzonka

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik w rodzaju żeńskim określający pomysł lub zamiar niemożliwy do urzeczywistnienia, coś nierealnego, nieziszczalnego, inaczej: urojenie, złudzenie, utopia.
Wyraz ten należy zapisywać przez rz. Pierwotnie wywodził się on od czasownika mżyć (i pisany był przez ż), jednak reforma ortograficzna w 1936 roku wprowadziła zmianę. Uznano, że sformułowanie to znacznie łatwiej będzie skojarzyć z rzeczownikiem marzenie i zapisywać podobnie, czyli przez rz. Pisownię tę należy zatem zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

Zejdź na ziemię. To, co planujesz to mrzonka, nie ma szans, że tak właśnie się stanie.
Przykro mi to mówić, ale uważam, że Twoje marzenie o pokoju na świecie to nierealna mrzonka.
Po kolejnym zwycięstwie naszej drużyny awans do finału to nie mrzonka, tylko realny cel.


Niepoprawna pisownia

mżonka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mszonka

Niepoprawna pisownia