Niepoprawna pisownia

nie zrobione

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezrobione

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niezrobione odnosi się do zadań, które nie zostały wykonane w odpowiedni sposób lub których nikt nie zrobił. To antonim wyrazu zrobione.
Niezrobione należy pisać razem. Jest to jedno słowo, co wynika z zasady języka polskiego, mówiącej, iż wszystkie przysłówki i imiesłowy przymiotnikowe zapisujemy łącznie z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby niezrobione wczoraj zadania zostały wykonane dziś rano, nie byłabym na was taka zła.
Magdalena zobaczyła niezrobione do końca danie i zaczęła zastanawiać się, gdzie i kiedy poszła jej siostra.
Twoje wydruki są jeszcze niezrobione, musisz poczekać, aż przygotuję te dla Joanny.