Poprawna pisownia

dętki

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dętki jako część mowy jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego (w liczbie mnogiej) i ma kilka znaczeń. W motoryzacji dętką określa się gumowy torus, który wypełnia powietrze. Znajduje się on wewnątrz opony. Dętką to również balon, który jest wypełniony powietrzem i umieszczony wewnątrz piłki. Natomiast dętka jako regionalizm na białostocczyźnie to nic innego, tylko inne określenie bombki choinkowej. Wyraz pisze się przez samogłoskę ę. Błędem jest stosowanie fonetycznego zapisu dwuznaku en. Pisownia samogłoski nosowej ę jest zgodna z zasadą pisowni, która obowiązuje w języku polskim i dotyczy spółgłosek zwartych: p, b, t, d, k, g. Przed nimi zawsze występuje samogłoska nosowa ę. W wyrazie dętka samogłoska ę jest przed spółgłoską t. Stąd poprawna pisownia to dętki.

Przykłady poprawnej pisowni

O co chodzi z tymi dętkami w moim rowerze? Raz po raz schodzi z nich powietrze!
Popatrz tylko na piłki Adasia. Zeszło z nich powietrze. Może dętki czymś zostały przebite?
Dętki rowerowe są bardzo ważna, to ona utrzymują powietrze w oponie.


Niepoprawna pisownia

dentki

Niepoprawna pisownia