Poprawna pisownia

pokrótce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pokrutce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po krótce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po krutce

Niepoprawna pisownia