Niepoprawna pisownia

żenujonca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żenująca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzenująca

Niepoprawna pisownia