Poprawna pisownia

nie powiem

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to połączenie partykuły nie z odmienionym w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym czasownikiem powiedzieć. Zestawienie to oznacza, że będę milczeć, nie wydam z siebie głosu, że coś nie zostanie przeze mnie wyrażone słowami, oznajmione, przekazane ani wyrażone w jakikolwiek komunikatywny sposób.
W języku polskim istnieje zasada, która mówi, że partykułę nie z czasownikami należy za każdym razem zapisywać oddzielnie. Dotyczy ona również powyższego połączenia, a zatem – nie powiem zawsze piszemy osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli nie pozwolisz mi siedzieć przy oknie, to nie powiem Ci, o czym rodzice rozmawiali wczoraj wieczorem.
Możesz mi zaufać, przecież nikomu nic nie powiem.
Obiecałam mu, że nie powiem nikomu o tym, co przypadkiem widziałam tamtego wieczoru.


Niepoprawna pisownia

niepowiem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepowjem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie powjem

Niepoprawna pisownia