Poprawna pisownia

niepiszący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie piszący

Niepoprawna pisownia