Poprawna pisownia

niepiszący

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niepiszący w języku polskim oznacza kogoś lub coś, co nie pisze. Wyrażenie składa się z partykuły nie i imiesłowu przymiotnikowego czynnego pochodzącego od czasownika pisać. W tym wypadku obowiązuje pisownia łączna, ponieważ w języku polskim jest zasada ortograficzna, która mówi, że partykułę nie piszemy łącznie z imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi i biernymi.

Przykłady poprawnej pisowni

Niepiszący i nieczytający mężczyzna nie potrafił samodzielnie egzystować.
Wyrzuciłam do kosza Twój niepiszący długopis, weź sobie drugi.
Nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem, po ci ten niepiszący flamaster? Wyrzuć go.


Niepoprawna pisownia

nie piszący

Niepoprawna pisownia