Poprawna pisownia

zaokrągliłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za okrągliłaś

Niepoprawna pisownia