Niepoprawna pisownia

żekłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzekłeś

Poprawna pisownia