Niepoprawna pisownia

niegrali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie grali

Poprawna pisownia