Poprawna pisownia

dysydent

Poprawna pisownia, znaczenie: dysydentem nazywamy osobę, która odsunęła się od grupy, do której uprzednio należała. W polityce mówimy tak na kogoś, kto występuje przeciwko władzy i z tego powodu jest represjonowany. Dawniej dysydentem określano odstępców od dogmatów lub też (typowo w Polsce) osoby wyznające religię chrześcijańską, jednakże inną niż katolicyzm.
Omawiany wyraz został zapożyczony z języka niemieckiego, w którym funkcjonuje wyrażenie Dissident, lub też z języka francuskiego, (fr. dissident). Choć polska wersja jest nieco bardziej uproszczona, to jednak wyraźnie widać, że wskazany jest zapis przez y. Błędne próby zapisu desydent mogą wynikać ze skojarzenia z podobnym rzeczownikiem – decydent.

Przykłady poprawnej pisowni

Znany rosyjski dysydent zmarł z powodu rozległego udaru kilkanaście dni temu.
Legendarny dysydent do końca swoich dni nie poprzestawał w walce o prawa mniejszości narodowych.
Za swoje odważne wystąpienia przeciwko władzy dysydent został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.


Niepoprawna pisownia

desydent

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dycydent

Niepoprawna pisownia