Poprawna pisownia

ukrócić

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ukrócić należy zapisywać przez ó. Jest to zgodne z regułą, która mówi, iż jeśli głoska podlega wymianie na a, o lub e w wyrazie pokrewnym, należy ją zapisywać jako ó. W tym przypadku wyrazem decydującym o pisowni może być pokrewne ukracać.
Ukrócić to czasownik, który opisuje czynność zakończenia lub ograniczenia jakiegoś negatywnego działania innej osoby.

Przykłady poprawnej pisowni

Należy natychmiast ukrócić jego rządy, to zwykły tyran, z którym nigdy się nie dogadamy.
Czy możesz ukrócić zachowanie swojej córki? Jest krnąbrna i wredna dla wszystkich wokół.
Kiedy zamierzają ukrócić władzę tego dyktatora? Czy kogoś w ogóle obchodzi, że on gnębi ludzi?


Niepoprawna pisownia

ukrucić

Niepoprawna pisownia