Niepoprawna pisownia

nie dostępne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedostępne

Poprawna pisownia, znaczenie: w klasyfikacji części mowy forma niedostępne występuje, jako przymiotnik w liczbie pojedynczej rodzaju nijakiego oraz w liczbie mnogiej rodzaju męskiego. Jest odpowiedzią na pytania mianownika kto? co? oraz wołacza o! Poprawna pisownia słowa niedostępne to pisownia łączna, zgodnie z zasadą ortografii według, której partykułę nie z przymiotnikami zawsze zapisujemy razem.
Określenie niedostępny/niedostępne może być używane w różnym kontekście:
– w odniesieniu do miejsca, do którego nie ma dojścia lub dostęp jest utrudniony albo zabroniony,
– do czegoś co jest niemożliwe do osiągnięcia, trudne do zrozumienia lub jest poza zasięgiem,
– w odniesieniu do osoby, która unika kontaktów z ludźmi i jest niedostępna.

Przykłady poprawnej pisowni

Będę musiała kupić nowy czajnik elektryczny, ponieważ w dotychczasowym zepsuł mi się włącznik, a części do tego modelu są już niedostępne na rynku.
Zaciekawienie turystów wzbudza nie tylko malowniczy krajobraz Bieszczad, ale również te wszystkie niedostępne na pierwszy rzut oka odludne miejsca.
W Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest wiele ciekawych eksponatów ale chwilowo te, które znajdują się na trzecim piętrze są niedostępne dla zwiedzających.


Niepoprawna pisownia

niedostempne

Niepoprawna pisownia