Czip lub chip to rzeczownik, którym określamy miniaturowy układ scalony. Został on zapożyczony wraz ze znaczeniem z języka angielskiego.
We współczesnej polszczyźnie dopuszcza się używanie obu form powyższego wyrazu. Pierwotnie wersja chip zarezerwowana była dla pracowników branży technologicznej i informatycznej, podczas kiedy słowo czip używane było w języku codziennym. Jednak w miarę ewolucji języka i popularyzacji szeroko pojętych terminów technologicznych, chip i czip zaczęły być stosowane zamiennie, na co wyrażają zgodę językoznawcy.

Poprawna pisownia

czip

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

chip

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Po podskórne chipy instalowane między kciukiem i palcem sięga coraz więcej osób.
Aby w przypadku zaginięcia swojego zwierzaka domowego, szybko go odnaleźć, warto wyposażyć go w specjalny podskórny czip.
Mój brat zdecydował się na chip tuning, czyli elektroniczne zwiększenie mocy swojego samochodu.
Mój telefon ma najnowszy czip, dlatego wszystkie najnowsze aplikacje uruchamiają się na nim błyskawicznie!