Niepoprawna pisownia

dobże

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dobrze

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz dobrze jest przysłówkiem, jednak występuje w języku polskim w kilku znaczeniach. Najważniejsze z nich obejmują:

  • Przytaknięcie, potwierdzenie, iż jakaś czynność zostanie wykonana, albo przyznanie komuś racji.
  • Zapewnienie, że coś zostało wykonane prawidłowo, poprawnie, w sposób, którego oczekiwano.
  • Pochwałę za odpowiednie zachowanie albo wykazanie się oczekiwanymi zdolnościami.
  • Podkreślenie korzyści lub przyjemności, płynących z danego wydarzenia lub działania.
  • Wyrazu tego można też użyć, aby potwierdzić uczciwość zachowania i słuszność cudzej opinii.

Przysłówek dobrze należy zapisywać przez rz. Występująca w nim litera b, po której znajduje się ten dwuznak, narzuca jego użycie. Jest to wynikiem ogólnej zasady, mówiącej, że w języku polskim po spółgłoskach b, ch, d, g, j, k, p, t, w zawsze piszemy rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Agnieszka dobrze sprawdza się w roli lidera, więc myślę, że powinniśmy nagrodzić ją za to podwyżką.
Marlena uważała, że dobrze wykonane zadanie to jeszcze za mało, chciała być perfekcyjna.
Dobrze, mogę ci pomóc w pracy, o ile później zrobimy sobie cały wieczór wolny i spędzimy go na mieście.


Niepoprawna pisownia

dobsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doprze

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma dawnego słowa doprzeć, oznaczającego: domknąć, docisnąć, dotrzeć lub dojść.