Poprawna pisownia

nie słony

Poprawna pisownia, znaczenie: może być poprawne jako przeczenie – gdy będziemy chcieli podkreślić przeciwieństwo, partykułę nie z tym przymiotnikiem zapiszemy osobno. Pisownia zależy tu bowiem od kontekstu.

Przykłady poprawnej pisowni

To morze jest nie słone, ale wręcz woda jest słodkawa w smaku.
Ta zupa jest nie słona, ale słodka. Pomyliłaś chyba sól z cukrem, jak ją doprawiałaś?
Ten rachunek jest nie słony, ale zaskakująco niewielki, jak na ogólne ceny w restauracjach.


Poprawna pisownia

niesłony

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo słony używa się jako określenia smaku soli. W przenośni znaczy wysoką cenę, rachunek lub pikantny żart. Gramatycznie wyraz słony jest przymiotnikiem w stopniu równym, a partykułę nie z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak niesłone może być morze? Ano może, bowiem zasolenie zależy od wielu czynników.
Ten rosół jest w ogóle niesłony. Chyba zapomniałam posolić zupę.
Naprawdę zapłaciłaś niesłony rachunek w tej renomowanej restauracji?