Poprawna pisownia

naprawdę

Poprawna pisownia, znaczenie: naprawdę to partykuła, której używamy gdy chcemy zakomunikować rozmówcy, że to co mówimy jest szczerą prawdą, chcemy podkreślić prawdziwość komunikowanego sądu lub przekonać rozmówcę, co do jego słuszności. Możliwe jest jej dodawanie do przymiotników, rzeczowników, czasowników, przysłówków, a także liczebników. Słowo to może być również użyte w formie pytania, do wyrażenia uczucia niedowierzania bądź zdziwienia. Wówczas komunikujemy, że mamy wątpliwości co do szczerości tego co ktoś do nas mówi, lub po prostu nas to zaskoczyło. Poprawną pisownią tego słowa jest naprawdę, mimo że inne podobne słowa np. na pewno piszemy oddzielnie, to słówko naprawdę jest wyjątkiem. Zapewne przez tą wyjątkowość powstała forma niepoprawna. Do najpopularniejszych synonimów zalicza się: doprawdy, istotnie, zaprawdę oraz rzeczywiście.

Przykłady poprawnej pisowni

Lubię Cię, naprawdę! Zawsze mi pomagasz gdy czegoś nie umiem.
Naprawdę widziałem tam niedźwiedzia! Był wielki jak samochód.
Naprawdę chciałbym pojechać w góry, ale z drugiej strony morze też wydaje się ciekawe.


Niepoprawna pisownia

na prawde

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na prawdę

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako zestawienie przyimka na oraz rzeczownika prawda odmienionego w bierniku liczby pojedynczej.

Niepoprawna pisownia

naprawde

Niepoprawna pisownia