Niepoprawna pisownia

międzyinnymi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

między innymi

Poprawna pisownia, znaczenie: językoznawcy określają to sformułowanie nazwą fraza przysłówkowa. Jest to zestawienie ze sobą dwóch lub kilku członów, które na co dzień nie są przysłówkami, ale w tym konkretnym połączeniu mogą pełnić w zdaniu funkcję tej części mowy. Między innymi to wyrażenie, które przekazuje komunikat, że poza wymienionymi po nim rzeczami, osobami, cechami czy zjawiskami, istnieją także inne, które odnoszą się do tego, o czym mowa w zdaniu.
Zwrot ten należy zawsze zapisywać oddzielnie. Nie ma żadnych podstaw, by łączyć dwa tworzące go wyrazy – nie jest on zrostem, a jego elementy oddzielnie również funkcjonują w języku polskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Wraz z nowym stanowiskiem otrzymałem między innymi podwyżkę, własne miejsce parkingowe i biurko o regulowanej wysokości.
Kupiłam między innymi jabłka, cynamon i masło, więc po południu możemy przyrządzić szarlotkę.
Moja mama kazała mi się pozbyć między innymi wszystkich spodni, z których już wyrosłem.


Niepoprawna pisownia

miendzyinnymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miendzy innymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

międzyinymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

między inymi

Niepoprawna pisownia