Poprawna pisownia

krąży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

krąrzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kronży

Niepoprawna pisownia