Poprawna pisownia

święty

Poprawna pisownia, znaczenie: święty oznacza osobę dobrą, pomocną, odznaczającą się cechami, które są godne poszanowania. Może być określeniem, uznanym względem ludzi, którzy na co dzień wykazują się takimi cechami (poza kontekstem religijnym).
W różnych religiach święty to osoba, która została doceniona przez społeczność religijną jako ta, która odznacza się wszystkimi szanowanymi przymiotami charakteru. Zazwyczaj jest to osoba pełna miłosierdzia, którym kieruje się każdego dnia. Po śmierci może zasiadać u boku Boga, być patronem żyjących i wstawiać się w ich imieniu u Stwórcy. Proces, w rezultacie którego kościół oficjalnie uznaje daną osobę po jej śmierci za świętego to kanonizacja.
Słowo święty należy zawsze zapisywać przez ę. Jest to uwarunkowane zasadą, że w języku polskim literę ę stawiamy przed spółgłoskami zwartymi, takimi jak b, p, t, d, g, k. W tym przypadku samogłoska występuje przed t.

Przykłady poprawnej pisowni

Święty Jan Paweł II został oficjalnie kanonizowany podczas uroczystości, która odbyła się 27 kwietnia 2014 roku.
Mój sąsiad to prawdziwy święty, który przygarnia do domu wszystkie bezdomne i chore zwierzęta.
Święty Graal to tajemniczy przedmiot, najczęściej utożsamiany z kielichem, występujący m.in. w legendach arturiańskich.


Niepoprawna pisownia

świenty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śfienty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śfięty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siwięty

Niepoprawna pisownia