Współcześnie w języku polskim dopuszczone są do użytku obie wymienione formy. Należy jednak zwrócić uwagę, że różnią się one znaczeniem, ponieważ każda z nich wywodzi się od czasownika o innym znaczeniu. W większości przypadków słowem, które będzie poprawne i którego należy użyć będzie wariant pokaż. Nie będzie tak jednak zawsze – dlatego też, pomimo tego, że językoznawcy dopuszczają używanie obu powyższych form to jednak nigdy zamiennie, ponieważ oba słowa mają różne znaczenie, a ich użycie musi współgrać z kontekstem zdania. Aby nie popełnić błędu przygotowaliśmy definicję obu słów, jak również przykłady użycia ich w zdaniu.

Poprawna pisownia

pokarz

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot pokarz to nieco już przestarzała forma trybu rozkazującego, pochodząca od bezokolicznika karać lub pokarać, czyli: wymierzyć karę. Współcześnie używamy raczej formy ukarz, jednak wersja pokarz również może być stosowana.

Przykłady poprawnej pisowni

Twój syn zachował się dziś karygodnie. Pokarz go surowo, bo jak nie, to ja to zrobię.
Ten pan zaraz pokarze swojego psa, za to, że był wobec niego nieposłuszny.
Matka i ojciec nigdy nie pokarzą Cię tak, jak pokarze Cię samo życie.


Poprawna pisownia

pokaż

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie pokaż jest odmienioną w trybie przypuszczającym formą czasownika pokazać, oznaczającego: wykonywać ruchy informujące kogoś o czymś, dać komuś możliwość nauczenia się czegoś poprzez wykonanie tej czynności, demonstrować coś, dawać możliwość zobaczenia czegoś, czy też wskazywać wartość mierzonej wielkości.

Przykłady poprawnej pisowni

Pokaż mi, proszę, jak włączyć oszczędzanie baterii w moim nowym telefonie.
Pokaż mi swoje znamię na skórze, muszę sprawdzić czy to nie czerniak.
Nie mogę uwierzyć, że sama kupiłaś suknię ślubną. Pokaż mi ją koniecznie!