Poprawna pisownia

skąd

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim wyrażenie to może pełnić funkcje dwóch różnych części mowy, w zależności od kontekstu zdania. Może być zaimkiem, którego używamy, aby zadać pytanie o kierunek lub też miejsce, w którym rozpoczęło się jakieś działanie lub wydarzenie oraz który będzie nam służył do rozpoczęcia zdania podrzędnego, takie miejsce lub kierunek określającego. Jednak wyraz ten może służyć również jako wykrzyknik, oznaczający mocny sprzeciw w stosunku do tego, co zasugerowała druga osoba – nasz rozmówca.
Niezależnie jednak od tego, jaką funkcję pełni w zdaniu wyrażenie skąd, trzeba zapamiętać, że zapisujemy je zawsze łącznie i zawsze przez s. Błędy w pisowni często uwzględniają próby zapisu głoski z. Wynika to z prób udźwięczniania jednej z dwóch samogłosek stojących bezpośrednio obok siebie w tym słowie (s i t) dla ułatwienia sobie wymowy. Jest to oczywiście niepoprawne.

Przykłady poprawnej pisowni

Skąd przyszło Ci do głowy, że mogłabym chcieć się z nim umówić?
Jeśli wyruszymy od Ciebie, droga będzie krótsza, jeśli ode mnie – wygodniejsza. Skąd w takim razie wolisz wyjechać?
Ależ skąd! Nie miałem nic wspólnego z tą plotką!


Niepoprawna pisownia

zkąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skont

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kąt

Niepoprawna pisownia