Niepoprawna pisownia

nomenomen

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nomen omen

Poprawna pisownia, znaczenie: nomen omen oznacza dosłownie imię jest wróżbą, imię stanowi znak. Stosuje się to wyrażenie, jeśli nazwa danego przedmiotu lub imię i nazwisko osoby zdradza pewne jej cechy lub odnosi się do przyszłości, jaka jest dla niego przeznaczona.
Zaczerpnięte z łaciny nomen omen to skrót wyrażenia nomen atque omen lub nomen est omen. Ze względu na swoje pochodzenie, powinno być zapisywane zgodnie z oryginałem, czyli rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

On zawsze staje w obronie innych, zwłaszcza, jeśli są słabsi. Nomen omen, na imię ma Aleksander.
To bardzo mądra, ale też samodzielna i władcza kobieta. Nomen omen, na imię na Zofia.
Czy dobrze pamiętam, że niedawno kupiłeś sobie książkę Nomen omen? Jaka jest?


Niepoprawna pisownia

no men omen

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

no men o men

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nomen o men

Niepoprawna pisownia