Niepoprawna pisownia

żeczownikiem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzeczownikiem

Poprawna pisownia