Poprawna pisownia

przeze mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie przyimkowe, w skład którego wchodzi nietypowa forma przyimka przez (czyli przez + końcówka -e) oraz zaimek osobowy mnie. W języku polskim istnieje zasada, która nakazuje, by większość wyrażeń przyimkowych zapisywanych było oddzielnie i tak też jest w przypadku powyższego zwrotu. Warto zapamiętać, że błędem będzie zarówno zapis łączny, jak i zapisanie przyimka bez końcówki -e (czyli przez mnie), która w tym wyrażeniu musi być obecna.
Zwrot ten oznacza, że jakieś działanie, wydarzenie, które miało miejsce, zadziało się z winy osoby mówiącej, że to ona była jego sprawcą. Przeze mnie, w przeciwieństwie do zwrotu dzięki mnie, to wyrażenie o nacechowaniu negatywnym.

Przykłady poprawnej pisowni

Tak mi przykro, że nie domknęłam drzwi. To przeze mnie Twój kot uciekł z domu.
Mama często mi powtarza, że to przeze mnie nie miała szans na dalszą edukację i rozwój kariery.
Ten dywan został poplamiony przeze mnie. Bardzo przepraszam.


Niepoprawna pisownia

przezemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przezmnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przez mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszezemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeze mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżezemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżeze mnie

Niepoprawna pisownia